За възпитанието и обучението на децата се грижат  9 души висококвалифициран педагогически и непедагогически персонал.

Вр. И. Д. Директор:

Андрияна Младенова Георгиева  –  директор с група

Учители:

Мадлена Николаева Цветкова – учител

Никол Венциславова Василева – учител

Христина Христова Ефтимова – учител

Непедагогически персонал:

Елена Станимирова Евлогиева – помощник- възпитател

Галина Илиева Илиева – помощник – възпитател

Мирослава Тодорова Донева – помощник – възпитател

Виктория Иванова Китанова – готвач

Петя Петрова Игнатова – домакин