Детска градина „Звънче“ с. Владо Тричков е общинска детска градина, в която се възпитават, социализират, обучават и отглеждат в две разновъзрастови групи 32 деца. Предучилищното образование в детската градина се осъществява при целодневна организация.

Детското заведение  е открито през 1979 г. в с. Владо Тричков, община Своге, Софийска област. Селото е разположено в живописния Искърски пролом, на 17 км от столицата.

Детската градина се намира в централната част на населеното място и ползва едноетажна сграда с добре поддържан ограден двор. Сградата е обновена отвън с изолация, сменен е покривът и е направен основен ремонт на помещенията.

Екипът на ДГ с много грижа и любов създава за Вашето дете едно уютно и свободно място, където децата да опознават себе си и света, да творят и създават приятелства. Колективът гради и възпитава у децата хармония, толерантност и желание за взаимопомощ. Акцентира  и следи за изграждане на пълноценни личности, както с традиционни, така и чрез индивидуално съобразени методи за обучение и възпитание.

 

Девизът на детската градина е „Учители и родители – заедно за благополучието на децата.“

Основният принцип на работата тук е „Няма нищо по- важно от децата“.