Откриване на новата 2023/2024 учебна година

Моят втори дом обичан

как нарича се, познай!

Там танцувам, пея, сричам,

забавлявам се безкрай!

Детската градина това е,

със приятели добри.

Много учим, много знаем,

весели са наште дни!

Сутрин бързам със усмивка

за гимнастика – игра.

После хапвам, сладко спинкам

и така до вечерта!

Цял живот ще я запомня,

тя със нежност ме дари.

Като майчица грижовна

и крилца ми подари!

На вниманието на родителите на 4-годишните деца!

   В изпълнение на разпоредбите на Параграф 16 от ПРЗР на Закона за предучилищното и училищното образование, учебната 2023/2024 година е краен срок за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца. Община Своге има готовност да изпълни разпоредбите на Закона и по предложение на Кмета на Община Своге на сесия на Общински съвет през м. май бе взето решение за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в общината.

   Решението влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА 4

Решение – 4 год

Тържество за 8 Март

 

Честит осми март, мила МАМО!

Днес празнува мама,

с усмивчица голяма

още от зарана аз ще

я даря. Китка цвете в

ръчица, сладки думи на устица

и целувка най-голяма

ще зарадват мама!

1 Март

Баба Марта дошла е днес!

Мартенички на децата подари, усмивка на лицата им озари!