За възпитанието и обучението на децата се грижат  8 души висококвалифициран педагогически и непедагогически персонал.

Директор:

Галина Стойчева Исаева  –  старши учител

Учители:

Цанка Георгиева Костуркова – старши учител

Андрияна Младенова Георгиева – учител

Христина Христова Иванова – учител

Непедагогически персонал:

Елена Станимирова Евлогиева – помощник- възпитател

Галина Илиева Илиева – помощник – възпитател

Виктория Иванова Китанова – готвач

Петя Петрова Игнатова – домакин